Monthly Archives: دی ۱۳۹۶

دف های ویژه استاد رضایی نیا

دف های سبک و فوق سبک استاد رضایی نیا توسط شرکت شهمیری در اختیار فروشگاه دل آرام قرار گرفته است و فروشگاه دل آرام تنها مرکز پخش دف به سایر نمایندگی ها در سراسر کشور است. برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.